Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Remont drewnianych biegów schodowych w klatce schodowej przy ul. Mikołajczyka 23 w Goleniowie 2020-05-27 13:39
dokument Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach użyteczności publicznej (świetlicach wiejskich) zarządzanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o.o. 2020-05-27 12:29
dokument Pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych w budynkach wielorodzinnych, lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez GTBS Sp. z o. o. 2020-05-27 12:26
dokument "Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz izolacji fundamentów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 22 w Goleniowie na podstawie załączonego przedmiaru robót" - UNIEWAŻNIENIE 2020-06-02 14:50
dokument Remont balkonów w budynkach wielorodzinnych przy ul. Szarych Szeregów 7 i 11 w Goleniowie 2020-05-25 12:25
dokument Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 2020-05-20 11:36
dokument Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego w budynku wielorodzinnym ul. Grunwaldzka 5 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb 2020-05-20 08:25
dokument Wymiana ciepłomierzy w budynkach administrowanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o. o. 2020-05-18 14:10
dokument Koszenie trawników przy nieruchomościach administrowanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o. o. 2020-04-24 13:08
dokument Pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez GTBS Sp. z o. o. 2020-05-12 08:20
dokument Wykonanie remontu kiosków wejściowych A, B, C do budynku położonego przy ul. Szarych Szeregów 11 w Goleniowie - ZAKOŃCZONO 2020-05-11 09:36
dokument Wykonanie bramki wraz z bramą wjazdową z napędem elektrycznym i płotem przy ul. Witosa 12 w Goleniowie-ZAKOŃCZONO 2020-05-20 08:47
dokument Wykonanie naprawy kanalizacji sanitarnej wraz z montażem separatora tłuszczu z osadnikiem w Noclegowni dla osób bezdomnych w Budnie. - ZAKOŃCZONO 2020-04-28 12:41
dokument "Wykonanie i opracowane projektu budowlano-wykonawczego naprawy elementów konstrukcyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 8 i 9 w Goleniowie" 2020-02-06 14:53
dokument Wykonanie prac instalacyjnych w węźle c.o. przy ul. Szarych Szeregów 11 w Goleniowie - ZAKOŃCZONO 2020-05-11 09:46
dokument "Wymiana drzwi wejściowych do budynku (frontowe i tylne) wraz z montażem instalacji domofonowej (dot. drzwi od frontu) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 29 w Goleniowie".- UNIEWAŻNIENIE 2020-05-25 15:21
dokument Wykonanie naprawy dachu komórek lokatorskich przy ul. Mikołajczyka 19 w Goleniowie-UNIEWAŻNIENIE 2020-02-25 11:36
dokument "Remont Świetlicy Socjoterapeutycznej w Zółwiej Błoci 26" - ZAKOŃCZONO 2020-04-28 12:51
dokument "Wykonanie i opracowanie projektu budowlano-wykonawczego naprawy elementów konstrukcyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 9 w Goleniowie" - UNIEWAŻNIENIE 2020-02-10 10:44
dokument "Wykonanie i opracowane projektu budowlano-wykonawczego naprawy elementów konstrukcyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 8 w Goleniowie" - UNIEWAŻNIENIE 2020-02-10 10:44
dokument Dostawa oleju opałowego grzewczego do budynku w miejscowości Białuń 60, gm. Goleniów 2020-01-17 14:27
dokument Wykonanie boksu śmietnikowego przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jagiełły 1 w Goleniowie 2020-01-14 12:25
dokument Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o. o. oraz nieruchomościach własnych GTBS 2020-01-09 11:33
dokument Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez GTBS 2020-01-09 11:37
dokument Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez GTBS 2019-12-11 11:50
dokument Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach i lokalach komunalnych oraz nieruchomościach własnych GTBS 2019-12-11 11:46
dokument Wymiana drzwi wejściowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mikołajczyka 34 - ZAKOŃCZONE 2020-01-08 11:37
dokument Bieżąca obsługa informatyczna oraz nadzór nad urządzeniami wchodzącymi w skład Goleniowskiego TBS Sp. z o.o 2019-12-13 08:27
dokument Sporządzenie dokumentacji projektowej na wydzielenie łazienki w lokalu komunalnym oraz wykonanie łazienki przy ul. Konstytucji 3 Maja 25 w Goleniowie- UNIEWAŻNIENIE 2019-12-12 12:44
dokument "Przemurowanie kominów 1 metra wysokości w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Goleniowie" 2019-10-31 14:39
dokument "Przemurowanie kominów nad połaciami dachu w budynku przy ul. Słowackiego 14-16-18 w Goleniowie" 2019-10-31 14:36
dokument Przebudowanie kominów z obniżeniem stopniowanym oraz rozbiórkę kominów nieużytkowanych w budynku WM ul. A. Krajowej 9 2019-11-29 11:51
dokument Wymianę ław wraz z montażem stopni kominiarskich na budynku przy ul. Armii Krajowej 10 w Goleniowie 2019-10-31 12:15
dokument Przemurowanie kominów z obniżeniem stopniowanym oraz rozbiórkę kominów nieużytkowanych w budynku WM ul. A. Krajowej 5 2019-11-29 11:49
dokument Wykonanie robót zabezpieczających w budynku przy ul. Kościuszki 3 w Goleniowie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń - II POSTĘPOWANIE. 2019-10-29 07:06
dokument Wymianę wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konstytucji 3 Maja 34 w Goleniowie- ZAKOŃCZONE 2019-11-07 11:30
dokument Wycięcie 1 topoli rosnącej przy ul. A. Krajowej 13 na terenie działki oznaczonej nr 551 - załadunek, wywóz i uprzątnięcie terenu 2019-11-26 10:35
dokument "Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przeznaczonym na komórki lokatorskie na Wspólnotach Mieszkaniowych Reymonta 1 i Reymonta 3 w Goleniowie" 2019-10-15 14:39
dokument Wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym komunalnym przy ul. Mikołajczyka 39 w Goleniowie wraz z dokumentacją projektową i uzyskaniem pozwolenia na budowę-ZAKOŃCZONE 2019-10-14 10:41
dokument Wykonanie okresowej, corocznej, kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach i lokalach administrowanych przez GTBS Sp. z o.o. - II postępowanie - dokument stracił ważność 2019-10-21 11:14
dokument Remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 25 w Goleniowie?- II POSTĘPOWANIE 2019-10-08 13:30
dokument Wykonanie zaleceń kominiarskich zgodnie z protokołem z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 124/19 z dnia 10.06.2019r. (Załącznik nr 3 pkt. 3 oraz pkt.4) w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 4 w Goleniowie- ZAKOŃCZONE 2019-10-22 13:23
dokument Wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 4 w Goleniowie-UNIEWAŻNIENIE 2019-11-21 12:01
dokument Wykonanie robót zabezpieczających w budynku przy ul. Kościuszki 3 w Goleniowie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową-UNIEWAŻNIENIE 2019-10-28 12:59
dokument Remont schodów zewnętrznych oraz barierki w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 5 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2019-09-27 14:13
dokument Wykonanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach i lokalach administrowanych przez GTBS - UNIEWAŻNIENIE 2019-10-10 11:39
dokument Wykonanie cięć pielęgnacyjnych 12 drzew 2019-09-26 12:10
dokument Remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 25 w Goleniowie- UNIEWAŻNIENIE 2019-10-08 13:10
dokument Wymianę drzwi wejściowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzka 2 klatka B w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2019-10-23 09:33
dokument Wymianę drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o. ? II POSTĘPOWANIE 2019-09-24 13:18
dokument Wymiana okien drewnianych na okna PCV w lokalach mieszkalnych przez GTBS Sp. z o. o ? II POSTĘPOWANIE 2019-09-24 13:15
dokument Wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym komunalnym przy ul. Mikołajczyka 39/3 w Goleniowie wraz z dokumentacją projektową i uzyskaniem pozwolenia na budowę 2019-09-24 10:31
dokument Wymiana wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konstytucji 3 Maja 34 w Goleniowie- II POSTĘPOWANIE 2019-09-20 14:05
dokument Wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym komunalnym przy ul. Armii Krajowej 13A/3 w Goleniowie wraz z dokumentacją projektową i uzyskaniem pozwolenia na budowę -UNIEWAŻNIENIE 2019-10-01 11:19
dokument Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego w budynku wielorodzinnym ul. Grunwaldzka 5 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb - II POSTĘPOWANIE - UNIEWAŻNIENIE 2019-10-08 13:28
dokument Przestawienie 6 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez GTBS- ZAKOŃCZONE 2019-09-25 08:01
dokument Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez GTBS- UNIEWAŻNIONE 2019-09-25 08:02
dokument Wymiana okien drewnianych na okna PCV w lokalach mieszkalnych - UNIWAŻNIONE 2019-09-25 08:03
dokument "Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Grenadierów 37 w Goleniowie" 2019-09-03 12:51
dokument Remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 12 w Goleniowie 2019-08-23 12:37
dokument Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 6 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2019-09-18 13:55
dokument Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego w budynku wielorodzinnym ul. Grunwaldzka 5 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb-UNIEWAŻNIONE 2019-09-13 12:56
dokument ,,Wymiana drzwi wejściowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 6a '' 2019-08-20 11:29
dokument Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, będących własnością Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.-ZAKOŃCZONE 2019-08-30 14:43
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej na Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z remontem instalacji wody zimnej oraz wymianą pionów kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 1 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE - dokument stracił ważność 2019-09-02 13:21
dokument Montaż ław, stopni kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych zlokalizowanych na dachach budynków zarządzanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o. o. przy ul. Szarych Szeregów 13, Szarych Szeregów 15 oraz Szarych Szeregów 17 w Goleniowie- ZAKOŃCZONE 2019-08-05 09:55
dokument Montaż ław, stopni kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych zlokalizowanych na dachach budynków zarządzanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o. o. przy ul. Szarych Szeregów 13, Szarych Szeregów 15 oraz Szarych Szeregów 17 w Goleniowie 2019-07-15 11:17
dokument Montaż ław, stopni kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych zlokalizowanych na dachach budynków zarządzanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o.o. przy ul. Szarych Szeregów 13, Szarych Szeregów 15 oraz Szarych Szeregów 17 w Goleniowie-UNIEWAŻNIENIE 2019-06-19 10:08
dokument Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz izolacji fundamentów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Reymonta 4 w Goleniowie na podstawie załączonego przedmiaru robót - ZAKOŃCZONE 2019-06-14 14:20
dokument Pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych w budynkach wielorodzinnych, lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez GTBS Sp. z o. o. 2019-05-22 11:20
dokument Koszenie trawników przy nieruchomościach administrowanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o.o. - ZAKOŃCZONE 2019-05-10 10:15
dokument Pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez GTBS Sp. z o. o.-ZAKOŃCZONE 2019-05-15 11:38
dokument PRACE REMONTOWE BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOCHANOWSKIEGO 9- II POSTĘPOWANIE- UNIEWAŻNIONE 2019-04-30 13:48
dokument PRACE REMONTOWE BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOCHANOWSKIEGO 8 - II POSTĘPOWANIE- UNIEWAZNIONE 2019-04-30 13:46
dokument Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku świetlicy w miejscowości Danowo 19- ZAKOŃCZONE 2019-06-03 13:07
dokument Budowa instalacji centralnej CWU wraz z wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Barnima 3 w Goleniowie - II POSTĘPOWANIE 2019-04-05 12:24
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej ocieplenia ścian zewnętrznych oraz izolacji fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 4 w Goleniowie-ZAKOŃCZONE 2019-04-17 13:38
dokument Remont balkonów w budynku wielorodzinnym zarządzanym przez GTBS Sp. z o.o. przy ul. Szarych Szeregów 9 w Goleniowie- ZAKOŃCZONE 2019-05-30 13:05
dokument Prace remontowe budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kochanowskiego 9- UNIEWAŻNIENIE 2019-04-11 12:33
dokument Prace remontowe budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kochanowskiego 8- UNIEWAŻNIENIE 2019-04-11 12:32
dokument Budowa instalacji centralnej CWU wraz z wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Barnima 3 w Goleniowie.-UNIEWAŻNIONE 2019-04-04 13:34
dokument Montaż wkładu kominowego zgodnie z zaleceniem kominiarskim nr 128 z dnia 05.02.2019r. (Załącznik nr 3) w budynku mieszkalnym przy ul. Niemcewicza 8 2019-02-25 11:07
dokument Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach użyteczności publicznej (świetlicach wiejskich) zarządzanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o.o. 2019-02-22 12:52
dokument Dostawę oleju opałowego grzewczego do budynku w miejscowości Białuń 60, gm.Goleniów- ZAKOŃCZONE 2019-03-06 08:02
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej ocieplenia ścian zewnętrznych oraz izolacji fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 19-20 w Goleniowie. - ZAKOŃCZONE 2019-03-11 11:26
dokument Montaż dwóch daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku. Konstytucji 3 Maja 9-ZAKOŃCZONE 2019-02-11 08:21
dokument Remont słupa żelbetowego podtrzymującego galerię oraz remont spękanych ścian na parterze ul. Kościuszki 3- UNIEWAŻNIENIE 2019-01-30 09:02
dokument Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o. oraz nieruchomościach własnych GTBS- ZAKOŃCZONE 2019-01-22 10:13
dokument Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez GTBS- ZAKOŃCZONE 2019-01-21 07:52
dokument Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach i lokalach komunalnych oraz nieruchomościach własnych GTBS- ZAKOŃCZONE 2019-01-10 11:37
dokument Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez GTBS - ZAKOŃCZONE 2019-01-10 11:29
dokument Remont słupa żelbetowego podtrzymującego galerię oraz remont spękanych ścian na parterze ul. Kościuszki 3- UNIEWAŻNIENIE 2019-01-08 09:05
dokument Montaż dwóch daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku. Konstytucji 3 Maja 9- UNIEWAŻNIENIE 2019-01-08 08:45
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania miejsc parkingowych w obrębie terenu zielonego Wspólnoty Mieszkaniowej od strony ulicy Mickiewicza-UNIEWAŻNIENIE 2018-12-10 08:25
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej ocieplenia ścian zewnętrznych oraz izolacji fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 4 w Goleniowie.- II POSTĘPOWANIE- UNIWAŻNIENIE 2018-11-22 10:15
dokument Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 2018-11-05 12:02
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej ocieplenia ścian zewnętrznych oraz izolacji fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 4 w Goleniowie.- UNIEWAŻNIENIE 2018-11-07 07:48
dokument Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz izolacji fundamentów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej W. Witosa 3 w Goleniowie na podstawie załączonej dokumentacji projektowej?' - II POSTĘPOWANIE-UNIEWAŻNIENIE 2018-10-18 08:33
dokument Wymiana drzwi wejściowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 8-ZAKOŃCZONE 2018-10-18 08:15
dokument Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Budowa 3 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Fabrycznej w Goleniowie" 2018-10-04 11:39
dokument Wymiana okien drewnianych na okna PCV w lokalach mieszkalnych 2018-09-24 11:33
dokument Wymianę 3 szt okien na klatce schodowej w budynkuWspólnoty Mieszkaniowej Łozienica ul. Krzywa 5 - II POSTĘPOWANIE-ZAKOŃCZONE 2018-10-15 10:41
dokument Wymiana 4 szt. okien strychowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mikołajczyka 23- II POSTĘPOWANIE-ZAKOŃCZONE 2018-10-15 10:50
dokument Wymiana drzwi wejściowych w budynku wielorodzinnym przy ul. słowackiego 6 klatka A w Goleniowie- II POSTĘPOWANIE 2018-09-19 10:03
dokument Wykonanie zjazdu wraz z utwardzeniem terenu wzdłuż budynku ul. Matejki 8 w Goleniowie- II POSTĘPOWANIE-ZAKOŃCZONE 2018-10-18 08:27
dokument Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz izolacji fundamentów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej W. Witosa 3 w Goleniowie na podstawie załączonej dokumentacji projektowej-UNIEWAŻNIENIE 2018-09-27 10:04
dokument ,,Wymiana drzwi w budynku wielorodzinnym przy ul. Mikołajczyka 27''- II POSTĘPOWANIE-ZAKOŃCZONE 2018-10-18 09:17
dokument Montaż domofonów cyfrowych wraz z instalacją w budynku wielordzinnym przy ul. Armii Krajowej 12 w Goleniowie -ZAKOŃCZONE 2018-10-01 09:05
dokument Montaż domofonów cyfrowych w dwóch klatkach w budynku przy ul. Pocztowa 3-4 w Goleniowie-ZAKOŃCZONE 2018-10-01 08:56
dokument Utwardzenie powierzchni podwórza na działce nr 19 obręb 7 Goleniów przy ul. Lipowa 14 w Goleniowie-UNIEWAŻNIENIE 2018-09-24 11:19
dokument Montaż ław i stopni kominiarskich na budynku zarządzanym przez GTBS Sp.z o.o. przy ul. Szarych Szeregów 9 w Goleniowie-ZAKOŃCZONE 2018-09-24 11:24
dokument Wykonanie zjazdu wraz z utwardzeniem terenu wzdłuż budynku ul. Matejki 8 w Goleniowie- UNIEWAŻNIENIE 2018-09-18 09:59
dokument Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego w budynku wielorodzinnym ul. Grunwaldzka 5 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb?? ? II POSTĘPOWANIE- UNIEWAŻNIENIE 2018-09-21 12:57
dokument W@ymianę 4 szt. okienek strychowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mikołajczyka 23-UNIEWAZNIENIE 2018-09-18 10:02
dokument Wymianę 3 szt okien na klatce schodowej w budynkuWspólnoty Mieszkaniowej Łozienica ul. Krzywa 5 -UNIEWAŻNIENIE 2018-09-18 10:06
dokument Wymianę drzwi wejściowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 6 klatka A w Goleniowie -UNIEWAŻNIENIE 2018-09-17 08:44
dokument Wykonanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach i lokalach administrowanych przez Goleniowskie TBS- ZAKOŃCZENIE 2018-10-02 12:55
dokument Wymiana drzwi w budynku wielorodzinnym przy ul. Mikołajczyka 27- UNIEWAŻNIENIE 2018-09-07 13:26
dokument Wymiana wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 1 w Goleniowie-ZAKOŃCZONE 2018-09-06 13:08
dokument Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego w budynku wielorodzinnym ul. Grunwaldzka 5 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb-UNIEWAŻNIENIE 2018-09-05 10:55
dokument Wymianę drzwi wejściowych w trzech klatkach budynku wielorodzinnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 - ZAKOŃCZENIE 2018-09-10 12:51
dokument Wymiana poziomów wodnych w piwnicy w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 9 w Goleniowie- ZAKOŃCZONE 2018-08-29 07:37
dokument Remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiełły 1 w Goleniowie- UNIEWAŻNIENIE 2018-09-07 13:42
dokument Remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Szczecińskiej 7-9 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2018-07-13 11:18
dokument Wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o. przy ul. Szarych Szeregów i Szkolnej w Goleniowie 2018-06-27 11:51
dokument Przyłączenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółwia Błoć 26 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb-II POSTĘPOWANIE- ZAKOŃCZONE 2018-07-12 10:00
dokument Remont kominó w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Goleniowie- II Postępowanie- UNIEWAŻNIENIE 2018-07-10 10:34
dokument Wymiana domofonów na cyfrowe w budynku przy ul. Jagiełły 6 kl. A, B w Goleniowie 2018-06-22 13:44
dokument Montaż domofonów cyfrowych wraz z instalacją w budynku wielorodzinnym przy ul. Szczecińska 7-9 w Goleniowie-ZAKOŃCZONE 2018-07-12 10:22
dokument Wymianę domofonów na cyfrowe w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Goleniowie- ZAKOŃCZONE 2018-07-13 11:10
dokument Remont kominów budynku przy ul. Kościuszki 1 w Goleniowie-UNIEWAŻNIENIE 2018-06-26 11:21
dokument Remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 12 w Goleniowie?- II POSTĘPOWANIE - UNIEWAŻNIENIE 2018-06-26 10:55
dokument Sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu posadowienia budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 oraz przyczyn osiadania ścian działowych piwnic wraz z wytycznymi do wykonania napraw II POSTĘPOWANIE- UNIEWAŻNIENIE 2018-07-04 11:31
dokument Przyłączenie budynku mieszkalnego w miejscowości Żółwia Błoć 37 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb-ZAKOŃCZONE 2018-06-28 13:01
dokument Remont pokrycia dachu na budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Goleniowie 2018-06-06 12:56
dokument Remont pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Goleniowie- ZAKOŃCZONE 2018-06-20 08:54
dokument Przemurowanie kominów nad połaciami dachu w budynku przy ul. Słowackiego 16-18 w Goleniowie II POSTĘPOWANIE -UNIEWAŻNIENIE 2018-06-19 12:23
dokument Przemurowanie kominów nad połaciami dachu w budynku przy ul. Parkowa 7 w Goleniowie??- II POSTEPOWANIE-UNIEWAŻNIENIE 2018-06-18 12:37
dokument Przemurowanie kominów z obniżeniem stopniowanym oraz rozbiórkę kominów nieużytkowanych w budynku WM ul. Armii Krajowej 9?? ? II POSTĘPOWANIE -UNIEWAŻNIENIE 2018-06-18 12:43
dokument Przyłączenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółwia Błoć 26 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb-UNIEWAŻNIENIE 2018-06-26 10:39
dokument Pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych w budynkach wielorodzinnych, lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez GTBS Sp. z o. o.-ZAKOŃCZONE 2018-06-20 08:44
dokument Rozbiórkę budynku gospodarczego w miejscowości Niewiadowo 14, gmina Goleniów-ZAKOŃCZONE 2018-06-19 14:46
dokument Przemurowanie kominów z obniżeniem stopniowanym oraz rozbiórkę kominów nieużytkowanych w budynku WM ul. Armii Krajowej 5- II POSTĘPOWANIE-UNIEWAŻNIENIE 2018-06-19 12:26
dokument Przemurowanie 1 metra kominów wysokości w budynku przy ul. Słowackiego 6 Goleniowie?- II POSTĘPOWANIE -UNIEWAŻNIENIE 2018-06-19 12:19
dokument Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 6 w Goleniowie - II POSTĘPOWANIE- UNIWEAŻNIENIE 2018-06-06 12:53
dokument Docieplenie ścian, odnowienie elewacji budynku, z wymianą okien piwnicznych i drzwi zewnętrznych wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb przy ul. Słowiańskiej 3 - II POSTĘPOWANIE- UNIEWAŻNIENIE 2018-06-05 14:05
dokument Wymiana podłogi w korytarzu na parterze z drewnianej na betonową w budynku przy ul. St. Mikołajczyka 17 - II POSTĘPOWANIE - UNIEWAŻNIENIE 2018-06-08 08:23
dokument Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. - ZAKOŃCZONE 2018-06-06 08:17
dokument Przemurowanie kominów nad połaciami dachu w budynku przy ul. Parkowa 7 w Goleniowie- UNIEWAŻNIENIE 2018-06-04 09:15
dokument Przemurowanie kominów nad połaciami dachu w budynku przy ul. Słowackiego 16-18 w Goleniowie- UNIEWAŻNIENIE 2018-06-04 09:14
dokument Przemurowanie 1 metra kominów wysokości w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Goleniowie- UNIEWAZNIENIE 2018-05-29 09:53
dokument Wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. 3 Maja 48 w Goleniowie od wpustu rynnowego do pierwszej studzienki kanalizacji deszczowej- ZAKOŃCZONE 2018-06-15 07:50
dokument Wymianę ław wraz z montażem stopni kominiarskich na budynku przy ul. Armii krajowej 10 w Goleniowie - II POSTĘPOWANIE 2018-05-15 12:07
dokument Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 6 w Goleniowie- UNIEWAŻNIENIE 2018-05-15 11:30
dokument Wymianę ław wraz z montażem stopni kominiarskich na budynku przy ul. Armii Krajowej 10 w Goleniowie-UNIEWAŻNIENIE 2018-05-14 12:14
dokument Przemurowanie kominów z obniżeniem stopniowanym oraz rozbiórkę kominów nieużytkowanych w budynku WM ul. Armii Krajowej 9- UNIEWAŻNIENIE 2018-05-30 10:49
dokument Przemurowanie kominów z obniżeniem stopniowanym oraz rozbiórkę kominów nieużytkowanych w budynku WM ul. Armii Krajowej 5- UNIWEAZNIENIE 2018-05-29 09:49
dokument Przeprowadzenie audytu wstępnego oraz dostosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymogów określonych w unijnym ogólnym rozporządzeniu RODO - II postępowanie - ZAKOŃCZONE 2018-05-15 11:02
dokument Remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Goleniowie-UNIEWAŻNIENIE 2018-06-18 12:34
dokument Remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiełły 6 w Goleniowie 2018-05-08 12:02
dokument Remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 12 w Goleniowie- POSTĘPOWANIE 2018-06-06 11:21
dokument Przeprowadzenie audytu wstępnego oraz dostosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymogów określonych w unijnym ogólnym rozporządzeniu RODO - UNIEWAŻNIENIE 2018-05-08 13:22
dokument Wymiana drzwi wejściowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 9 w Goleniowie- ZAKOŃCZONE 2018-05-18 12:10
dokument Wymiana podłogi w korytarzu na parterze z drewnianej na betonową w budynku przy ul. St. Mikołajczyka 17- UNIEWAŻNIENIE 2018-05-15 11:19
dokument Pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez GTBS Sp. z o. o- ZAKOŃCZONE 2018-05-14 10:53
dokument Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 66 w Kliniskach Wielkich wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną- ZAKOŃCZONE 2018-05-08 12:18
dokument Docieplenie ścian, odnowienie elewacji budynku, drzwi wejściowych wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb przy ul. M. Konopnickiej 14 w Goleniowie 2018-04-19 13:00
dokument Docieplenie ścian, odnowienie elewacji budynku, z wymianą okien piwnicznych i drzwi zewnętrznych wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i zgłoszeniami do odpowiednich służb przy ul. Słowiańskiej 3 w Goleniowie-UNIEWAŻNIENIE 2018-05-15 11:24
dokument Koszenie trawników przy posesjach Wspólnot Mieszkaniowych w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2018-05-15 12:23
dokument Wymiana ław i stopni kominiarskich oraz montaż płotków przeciwśniegowych (śniegołapów) na budynkach zarządzanych przez GTBS- UNIEWAŻNIENIE 2018-05-10 08:16
dokument Wyprowadzenie 2 przewodów wentylacji wywiewnej w budynku przy ul. Armii Krajowej 10 w Goleniowie-UNIEWAŻNIENIE 2018-04-25 12:07
dokument Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Goleniowie- ZAKOŃCZONE 2018-04-25 12:05
dokument Wyprowadzenie 2 przewodów wentylacji wywiewnej w budynku przy ul. Armii Krajowej 10 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2018-04-03 13:53
dokument Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach oraz montaż lampy zewnętrznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Młynarska 14 w Goleniowie 2018-03-08 11:27
dokument Wymiana wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Młynarska 14 w Goleniowie 2018-03-07 13:16
dokument Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Goleniowie 2018-02-26 12:09
dokument Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez GTBS - ZAKOŃCZONE 2018-02-21 09:14
dokument Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach i lokalach komunalnych oraz nieruchomościach własnych GTBS - ZAKOŃCZONE 2018-02-21 09:15
dokument Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Pocztowej 25 w Goleniowie 2018-01-17 12:03
dokument Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o. o. - ZAKOŃCZONE 2018-01-15 15:11
dokument Wyprowadzenie 2 przewodów wentylacji wywiewnej w budynku przy ul. Armii Krajowej 10 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2018-01-15 11:25
dokument Rozdział instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Wrzosowej 4 a w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2018-01-15 11:25
dokument Dostawa oleju opałowego grzewczego do budynku w miejscowości Białuń 60, gm. Goleniów - ZAKOŃCZONE 2017-12-05 09:07
dokument Wymiana wodomierzy w budynku przy ul. Lipowej 14 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-11-27 11:40
dokument Wykonanie izolacji oraz ocieplenie ścian fundamentowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konstytucji 3 Maja 36 w Goleniowie - II postępowanie - ZAKOŃCZONE 2018-01-22 09:43
dokument Wymiana instalacji elektrycznej i montaż domofonu cyfrowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mikołajczyka 44-45 w Goleniowie - II postępowanie 2017-10-18 13:01
dokument Dostawa i montaż kompletnej bramy wjazdowej na posesję Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 22 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-11-14 08:14
dokument Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Witosa 22 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-10-25 12:28
dokument Wykonanie izolacji oraz ocieplenie ścian fundamentowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konstytucji 3 Maja 36 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-10-16 09:31
dokument Wymiana instalacji elektrycznej i montaż domofonu cyfrowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mikołajczyka 44-45 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-10-16 09:32
dokument Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Młynarska 13 w Goleniowie 2017-09-29 14:41
dokument Wymiana drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Młynarska 13 w Goleniowie 2017-09-28 14:30
dokument Wymiana drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 1 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-10-25 12:29
dokument Rozbiórka obmurówki słupa żelbetowego na budynku przy ul. Kościuszki 3 w Goleniowie III postępowanie - UNIEWAŻNIENIE 2017-10-06 13:28
dokument Wymiana okien drewnianych na okna PCV w lokalach mieszkalnych 2017-09-22 14:05
dokument Wymiana drzwi wejściowych do lokali komunalnych 2017-09-21 14:55
dokument Ułozenie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konstytucji 3 Maja 41 w Goleniowie 2017-09-13 08:50
dokument Ułozenie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konstytucji 3 Maja 39 w Goleniowie 2017-09-13 08:52
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej na Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z remontem instalacji wody zimnej oraz wymianą pionów kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Barnima 4 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-10-10 14:02
dokument Remont schodów zewnętrznych oraz montaż barierki w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 34 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-09-22 09:16
dokument Wymiana domofonu na cyfrowy w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-09-22 08:45
dokument Wymiana drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Konstytucji 3 Maja 38 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-09-22 09:27
dokument Remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 25 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-09-22 09:29
dokument Montaż odpowietrzników C. O. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-09-22 09:18
dokument Wykonanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na terenach administrowanych przez GTBS - UNIEWAŻNIENIE 2017-09-22 09:34
dokument Wykonanie okresowej, corocznej, kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach i lokalach administrowanych przez Goleniowskie TBS - ZAKOŃCZONE 2017-10-03 12:44
dokument Wykonanie okresowych, pięcioletnich badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach i lokalach administrowanych przez Goleniowskie TBS - ZAKOŃCZONE 2017-09-29 12:27
dokument Przemurowanie korony kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słowackiego 14-16-18 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-08-22 09:46
dokument Rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Niewiadowo 14, gmina Goleniów 2017-07-27 14:24
dokument Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchosław 39, gm. Goleniów - ZAKOŃCZONE 2017-08-23 10:57
dokument Rozbiórka obmurówki słupa żelbetowego na budynku przy ul. Kościuszki 3 w Goleniowie - II postępowanie - UNIEWAŻNIENIE 2017-08-22 10:05
dokument Remont 2 balkonów w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez GTBS - UNIEWAŻNIENIE 2017-08-30 14:54
dokument Wymiana ław i stopni kominiarskich na budynkach zarządzanych przez GTBS - II postępowanie - ZAKOŃCZONE 2017-09-07 09:48
dokument Przemurowanie kominów w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-08-24 12:36
dokument Wykonanie kanalizacji deszczowej dla nieruchomości położonej przy ul. W. Witosa 22 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-08-21 09:11
dokument Remont pokrycia dachu nad suszarniami wraz z remontem klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konstytucji 46-48 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-08-22 14:53
dokument Montaż słupków odgradzajacych teren Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słowackiego 6 w Goleniowie 2017-07-13 10:26
dokument Wymiana zaworów odcinających pod pionowych z centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym ul. Młynarska 15 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-08-22 14:52
dokument Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 9 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-08-22 10:12
dokument Wymiana pionów kanalizacyjnych w piwnicy w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 9 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-08-22 09:01
dokument Wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych w piwnicy w budynku przy ul. Lipowej 1 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-09-19 14:35
dokument Montaż nasad obrotowych na kanałach wentylacyjnych w budynku przy ul. Mikołajczyka 34 A, B w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-07-20 12:21
dokument Montaż wyłazu na dach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wolińska 17 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-07-18 13:26
dokument Wymiana 2 okien na klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mikołajczyka 30 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-07-28 12:20
dokument Wymiana dwóch par drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słowackiego 6 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-08-24 12:43
dokument Wymiana okienek piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konstytucji 3 Maja 5 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-08-22 10:36
dokument Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Młynarska 15 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-08-22 14:49
dokument Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słowackiego 14-16-18 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-07-27 10:21
dokument Wymiana ław i stopni kominiarskich na budynkach zarządzanych przez GTBS - UNIEWAŻNIENIE 2017-07-21 13:34
dokument Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Goleniowskie TBS - II postępowanie - ZAKOŃCZONE 2017-07-14 13:01
dokument Rozbiórka obmurówki słupa żelbetowego na budynku przy ul. Kościuszki 3 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-07-07 10:46
dokument Odnowienie komórek lokatorskich przy ul. Niemcewicza 7 w Goleniowie - II postępowanie - UNIEWAŻNIENIE 2017-07-18 13:27
dokument Sporządzenie dokumentacji projektowej na wydzielenie łazienki oraz wykonanie łazienki wraz z odnowieniem lokalu mieszkalnego przy ul. Niemcewicza 7 w Goleniowie - II postępowanie - UNIEWAŻNIENIE 2017-07-18 13:27
dokument Docieplenie ścian fundamentowych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 5 w Goleniowie - UNIEWAZNIENIE 2017-07-04 12:19
dokument Docieplenie stropodachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szczecińska 28 w Goleniowie - UNIEWAZNIENIE 2017-07-04 11:56
dokument Montaż słupków odgradzajacych teren Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szczecińka 24 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-07-18 13:25
dokument Montaż domofonu cyfrowego wraz z instalacją w budynku przy ul. Wolińskiej 17 w Goleniowie 2017-06-14 14:46
dokument Remont pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Inwalidzkiej 1 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-08-22 10:00
dokument Sporządzenie dokumentacji projektowej na wydzielenie łazienki oraz wykonanie łazienki wraz z odnowieniem lokalu mieszkalnego przy ul. Niemcewicza 7 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-06-22 14:50
dokument Odnowienie komórek lokatorskich przy ul. Niemcewicza 7 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-06-22 14:51
dokument Odnowienie lokalu mieszkalnego przy ul. Chopina 12 c w Goleniowie 2017-06-13 10:51
dokument Wykonanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Goleniowskie TBS - UNIEWAŻNIENIE 2017-06-26 15:22
dokument Wykonanie inwentaryzacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Goleniowie - II postępowanie - ZAKOŃCZONE 2017-07-18 08:46
dokument Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Mostach - UNIEWAŻNIENIE 2017-06-23 14:57
dokument Remont klatki schodowej oraz wymianę drzwi w budynku przy ul. Wrzosowej 10 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-07-26 11:15
dokument Rozbiórka części budynku, pawilonu handlowego, przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podańsko gmina Goleniów - ZAKOŃCZONE 2017-06-26 12:41
dokument Rozdział instalacji wodociągowej w budynku przy ul. A. Krajowej 9 w Goleniowie 2017-05-24 14:26
dokument Budowa instalacji centralnej CWU wraz z remontem instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 3 w Goleniowie - II postępowanie - ZAKOŃCZONE 2017-07-11 07:58
dokument Pogotowie awaryjne w zakresie wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych w budynkach wielorodzinnych, lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez GTBS Sp. z o. o. - ZAKOŃCZONE 2017-06-07 14:19
dokument Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 6b/5 w Goleniowie - II postępowanie - ZAKOŃCZONE 2017-06-07 14:14
dokument Wykonanie inwentaryzacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-05-29 11:58
dokument Remont balkonu w budynku wielorodzinnym przy ul. Szarych Szeregów 9A/7 w Goleniowie - II postępowanie - ZAKOŃCZONE 2017-05-18 10:22
dokument Malowanie sali gimnastycznej w Krępsku - ZAKOŃCZONE 2017-05-12 07:59
dokument Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Komarowie - ZAKOŃCZONE 2017-05-15 10:45
dokument Uruchomienie systemu wentylacji mechanicznej (rekuperacji) na sali gimnastycznej w Krępsku - ZAKOŃCZONE 2017-05-08 14:45
dokument Remont murków oporowych przy wjazdach do garaży na osiedlu GTBS przy ul. Szarych Szeregów 3, 9, 11, 13, 15, 17 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-05-12 08:41
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej na Wykonanie instalacji centralnej CWU wraz z remontem instalacji wody zimnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Lipowej 6 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-05-15 10:46
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej na Wykonanie instalacji centralnej CWU wraz z remontem instalacji wody zimnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 2 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-05-15 10:47
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej na Wykonanie instalacji centralnej CWU wraz z remontem instalacji wody zimnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Barnima 3 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-05-15 10:47
dokument Remont balkonu przy ul. Szarych Szeregów 9A/7 w Goleniowie - UNIEWAŻNIONE 2017-05-04 11:48
dokument Pogotowie awaryjne w zakresie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez GTBS Sp. z o. o - ZAKOŃCZONE 2017-04-28 14:28
dokument Malowanie lokalu socjalnego (barak) w miejscowości Zabród 1b/1 - ZAKOŃCZONE 2017-04-27 08:14
dokument Koszenie trawy przy posesjach Wspólnot Mieszkaniowych w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-05-08 14:48
dokument Budowa instalacji centralnej CWU wraz z remontem instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 3 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-05-08 10:51
dokument Docieplenie ścian budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Mikołajczyka 23 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-07-18 10:00
dokument Remont kominów i wymiana ław kominiarskich na budynku przy ul. Jagiełły 6 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-06-07 14:12
dokument Dostawa i montaż stojaków rowerowych przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-04-24 08:15
dokument Montaż nawiewników (nawietrzaków) w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-05-12 14:03
dokument Docieplenie ścian budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 10 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-07-18 08:45
dokument Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 6b/5 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-04-27 12:23
dokument Dostawa, montaż, podłączenie i konfiguracja centrali telefonicznej w budynku administracyjnym GTBS w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-04-07 12:57
dokument Remont kominów i wymiana ław kominiarskich na budynku przy ul. Reymonta 3 w Goleniowie - II postepowanie - ZAKOŃCZONE 2017-07-18 08:44
dokument Wymiana ław kominiarskich i przemurowanie kominów na budynku przy ul. Jagiełły 3 w Goleniowie - II postępowanie - ZAKOŃCZONE 2017-07-18 08:44
dokument Docieplenie ścian wraz z izolacją fundamentów budynku przy ul. Mickiewicza 12 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-07-18 08:43
dokument Wymiana domofonów na cyfrowe w budynku przy ul. Jagiełły 3 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-03-28 10:51
dokument Montaż domofonu cyfrowego wraz z instalacją w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiełły 2 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-03-24 08:27
dokument Wymiana domofonu na cyfrowy w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 39 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-03-23 08:04
dokument Remont kominów i wymiana ław kominiarskich na budynku przy ul. Reymonta 3 w Goleniowie - UNIEWAŻNIONE 2017-03-29 10:33
dokument Remont schodów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Konstytucji 3 Maja 46-48 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-04-10 12:00
dokument Remont muru oporowego przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konstytucji 3 Maja 1 C w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-04-10 12:01
dokument Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mikołajczyka 33 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-04-03 08:42
dokument Wymiana ław kominiarskich i przemurowanie kominów na budynku przy ul. Jagiełły 3 w Goleniowie - UNIEWAŻNIONE 2017-03-20 14:14
dokument Wymiana ław wraz z montażem stopni kominiarskich na budynku przy ul. Jagiełły 2 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-03-20 14:16
dokument Odnowienie lokalu mieszkalnego komunalnego przy ul. Chopina 12/3 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-03-20 14:19
dokument Docieplenie stropodachu niewentylowanego budynku przy ul. Barnima 4 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-03-20 14:19
dokument Przemurowanie kominów z obniżeniem stopniowanym oraz rozbiórka kominów nieużytkowanych w budynku WM ul. A. Krajowej 9 II postępowanie - UNIEWAŻNIONE 2017-03-20 14:18
dokument Przemurowanie kominów z obniżeniem stopniowanym oraz rozbiórka kominów nieużytkowanych w budynku WM ul. A. Krajowej 5 II postępowanie - UNIEWAŻNIONE 2017-03-20 14:18
dokument Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 6 w Goleniowie - UNIEWAŻNIENIE 2017-03-23 14:11
dokument Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2c/14 w Goleniowie - ZAKOŃCZONE 2017-03-20 14:17